Definicja: ABV

Objętościowa ilość alkoholu. Jest to miernik procentowej zawartości alkoholu (wg. objętości), będący najbardziej popularną metodą podawania jego ilości w piwie. Inne metody mierzenia to tradycyjnie używane w USA ABW (wagowa zawartość alkoholu) oraz obliczenia na podstawie zawartości ekstraktu. ABV można obliczyć przez pomnożenie ABW przez 1,25. Drugim sposobem jest odjęcie wartości ektraktu końcowego od ekstraktu początkowego i pomnożenie wyniku przez 131,25.

5/5 - (1 vote)