Definicja: ABW

Wagowa zawartość alkoholu. Miernik procentowej zawartości alkoholu (wg. wagi), niegdyś powszechnie używany w USA. Wartość określa liczbę gramów alkoholu w 100 centylitrach piwa (np. 5% AWB = 5 gramów alkoholu/100 cl.). Wartość ABW można zamienić na ABV poprzez pomnożenie tej pierwszej przez 1,25. Aby otrzymać wartość ABW z danej ABV należy z kolei pomnożyć tę drugą przez 0,8.

Oceń: page