Przeciętny Polak wypija średnio około 136 litrów piwa rocznie, co stawia Polskę na pozycji lidera w Europie pod względem ilości spożywanego piwa. Jak więc nietrudno się domyślić, popyt na ten trunek jest bardzo duży – podobnie jak sama grupa docelowa. Ludzie coraz chętniej sięgają jednak nie tylko po popularne marki piw, ale również piwa niszowe, które produkowane są przez mniejsze lokale. Takim napojom alkoholowym z pewnością nie można odmówić wysokiej jakości oraz niezwykle oryginalnego smaku. Czas, aby odpowiedzieć sobie na nurtujące wielu pytanie – jak założyć lokalny browar oraz ile pieniędzy należy na ten cel przygotować?

Własny browar

Lokalny browar – czym w zasadzie jest?

Browar restauracyjny łączy w sobie działalność gastronomiczną i niewielki zakład zajmujący się produkcją piwa. Takie browary zazwyczaj nie prowadzą dystrybucji swojego piwa na dużą skalę (produkcja najczęściej nie przekracza kilku tysięcy hektolitrów rocznie), a ich sprzedaż ograniczona jest w zasadzie do konkretnego miejsca lub kilku innych miejsc, które związane są z browarem, takich jak kluby czy restauracje. Właściciele browarów restauracyjnych często serwują swoim klientom starannie wyselekcjonowane piwo, które idealnie dopasowane jest do posiłków.

Minibrowar z kolei to po prostu lokalny browar, który produkuje nie więcej niż kilkaset hektolitrów piwa rocznie. Przeznaczony jest do sprzedaży w sklepach przyzakładowych lub ściśle określonych sieciach sklepów. Zazwyczaj takie piwa nie są pasteryzowane ani filtrowane. Ze względu na swój niepowtarzalny smak są jednak uwielbiane przez miłośników piwa.

Prowadzenie lokalnego browaru – wymagania

Jak wiadomo, piwo jest wyrobem, który objęty jest akcyzą, dlatego też przy otwieraniu lokalnego browaru należy uzyskać zezwolenie na powołanie składu podatkowego. Chcąc takie pozwolenie uzyskać, konieczne jest:

 • prowadzenie przynajmniej jednego rodzaju działalności, która polega na produkcji, przeładowywaniu lub też magazynowaniu wyrobów akcyzowych, w tym także tych będących własnością innych podmiotów;
 • bycie płatnikiem podatku VAT;
 • bycie podmiotem, którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo skarbowe albo przestępstwo przeciwko: wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu lub też obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi;
 • złożenie zabezpieczenia akcyzowego;
 • posiadanie tytułu prawnego do lokalu, gdzie umieszczony będzie skład podatkowy.

To jak się okazuje nie wszystko. Osoba, która próbuje uzyskać zezwolenie, nie może:

 • posiadać zaległości z tytułu cła i podatków, które stanowią dochód budżetu państwa lub zaległości składek ZUS;
 • być podmiotem, wobec którego prowadzi się postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub też upadłościowe (wyjątkiem jest postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu);
 • mieć w przeszłości cofniętego jakiegokolwiek z uzyskanych zezwoleń akcyzowych, koncesji, albo zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej;
 • być podmiotem, wobec którego wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców w zakresie wyrobów akcyzowych.

Każdy browar, który zajmuje się produkcją w składzie podatkowym, podlega kontroli celnej. W zależności od charakteru i wielkości produkcji kontrola może być prowadzona w sposób ciągły lub doraźny. Z tego względu przedsiębiorca jest zobowiązany do stworzenia odpowiednich warunków, o których mowa w art. 74 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, w tym: prawidłowego i czytelnego oznaczenia pomieszczeń oraz ich przeznaczenia, ponumerowania wyposażenia oraz przyrządów pomiarowych wraz z zakresem użytkowania, czy też dowodów legalizacji urządzeń.

Kolejnym krokiem jest prowadzenie dokumentacji. Najważniejsze są tutaj dwa dokumenty: karta gotowania warki oraz księga kontroli produkcji piwa. Co ważne, należności z tytułu podatku akcyzowego zależne są właśnie od stężenia ekstraktu początkowego. Wszystkie wymagane wzory znajdują się w załącznikach do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji o akcyzie i znakach akcyzy. Ten sam akt prawny precyzuje także pozostałe wymagania dotyczące procesu produkcji piwa.

Kegi z piwem

Jakie są dopuszczalne formy prowadzenia lokalnego browaru?

Tak naprawdę jedynym ograniczeniem w kwestii wyboru formy prowadzenia lokalnego browaru jest niemożliwość prowadzenia go jako spółki partnerskiej, bowiem tę mogą prowadzić jedynie osoby, które wykonują tzw. wolne zawody. Z racji na to, że browarnik się do nich nie zalicza – musi zdecydować się na wybór innej formy działalności. Wybierać może spośród:

 • jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • spółki jawnej,
 • spółki komandytowej,
 • spółki komandytowo-akcyjnej,
 • spółki cywilnej,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjnej.

Formalności związane z założeniem lokalnego browaru

W zależności od wybranej formy działalności, rejestracji lokalnego browaru dokonuje się w CEIDG lub w KRS. Jednoosobowe działalności gospodarcze oraz spółki cywilne należy zarejestrować w tym pierwszym, natomiast w KRS – wszystkie pozostałe spółki. Co więcej, trzeba również pamiętać o złożeniu do naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na miejsce położenia browaru wniosku o wydanie zezwolenia na to, aby utworzony został skład podatkowy. To jednak nie wszystko, bowiem powinno się do niego dołożyć także inne, potrzebne dokumenty (wzór wniosku zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 12 kwietnia 2019 roku w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego).

Przedsiębiorstwo, które stara się o zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, musi także pamiętać o zarejestrowaniu się jako podatnik akcyzy. Należy to zrobić jeszcze przed podjęciem się wykonania pierwszej czynności opodatkowanej. Dodatkowo koniecznie należy także złożyć do urzędu skarbowego formularz VAT-R (najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie danej sprzedaży).

Założenie własnego browaru – ile kosztuje?

Browary restauracyjne otwierają często nie tylko pasjonaci piwa, ale również ci, którzy widzą w takiej inwestycji spore szanse na zarobek. Nie ulega jednak wątpliwości, że należy posiadać odpowiednie fundusze, aby pozwolić sobie na taką inicjatywę. Choć zyski z prowadzenia browaru mogą być naprawdę duże z racji na marże, które w browarach restauracyjnych sięgają nawet kilkudziesięciu procent, to jednak koszty założenia wahają się od kilkuset tysięcy złotych do nawet kilku milionów. Ostateczna kwota zależy jednak od tego, czy inwestor posiada już swój lokal, a także jak dużą produkcję piwa planuje.

Zwrot inwestycji to zwykle kwestia od trzech do pięciu lat, natomiast czas, jaki mija od zaprojektowania browaru do dnia, w którym możliwe jest ruszenie ze sprzedażą, to około kilku miesięcy. Aby cała inwestycja się powiodła, warto pamiętać o odpowiednio przygotowanym biznesplanie – trzeba bowiem wziąć pod uwagę nie tylko zasobność klientów, jacy znajdują się w okolicy, ale również ich oczekiwania oraz potrzeby. Dobrze jest także poznać swoją ewentualną konkurencję, a także znaleźć dobrą lokalizację warzelni.

Czy warto założyć własny browar?

Choć na rynku nie brakuje dużych, jak i lokalnych browarów, to jednak wysokiej jakości trunek, a także odpowiednia strategia marketingowa z pewnością pozwolą zaistnieć świeżo założonej firmie. Chcąc osiągnąć sukces warto pomyśleć o odpowiednim promowaniu swoich produktów – można to robić tradycyjnie oraz za pomocą internetu. Dobrym pomysłem jest także branie udziału w imprezach i konkursach dla browarników – otrzymane nagrody pozwolą wypromować produkt, a także poszerzyć jego dystrybucję.

Rynek piwowarski w Polsce rozwija się niezwykle dynamicznie – przez ostatnie lata znacznie zwiększyła się liczba lokalnych browarów. Klienci coraz chętniej sięgają po słabsze alkohole – w tym piwo. Co więcej, coraz częściej decydują się na wybieranie produktów, które oferowane są przez lokalne browary. Obecnie konsumenci nie tylko piją piwo, ale przede wszystkim je “smakują”, doceniając jego wysoką jakość.

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *